LOGO Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Recommend to a friend
Your name:
Your e-mail:
Friend's e-mail:

RegulaminXX Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
Konin 2018

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Konkurs odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2018  roku w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie, ul. 3 Maja 50.

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych i obejmuje następujący repertuar:

 

Grupa I- uczniowie klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz III i IV cyklu czteroletniego szkół muzycznych I stopnia

 • Inwencja dwu- lub trzygłosowa, lub Preludium i Fuga z  Das Wohltemperierte Klavier J. S. Bacha
 • Forma klasyczna: allegro sonatowe, rondo lub wariacje
 • Etiuda lub utwór wirtuozowski
 • Utwór kompozytora polskiego

                                                             czas trwania do 15 minut   

                                                    

Grupa II- uczniowie klas I- III szkół muzycznych II stopnia

 • Preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier J. S. Bacha
 • Forma klasyczna: allegro sonatowe, rondo lub wariacje
 • Etiuda lub utwór wirtuozowski
 • Utwór kompozytora polskiego

                                                                  czas trwania do 18 minut

 

Grupa III- uczniowie klas IV- VI szkół muzycznych II stopnia

 • Allegro sonatowe z dowolnie wybranej sonaty klasycznej lub romantycznej, ewentualnie rondo lub wariacje (z wykluczeniem kompozycji F. Chopina)
 • Utwór F. Chopina wybrany spośród następujących: scherza, ballady, ronda, Fantazja f-moll op. 49, Barkarola Fis-dur op. 60, Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur
  op. 22, Polonez fis-moll op. 44, Polonez As-dur op. 53,  Polonez Fantazja As-dur
  op. 61, Polonez es-moll op. 26, Impromptu Fis-dur op. 36, Bolero op. 19, Wariacje
  B-dur op. 12, Allegro de concert A-dur op. 46
 • Dowolnie wybrany utwór lub utwory (w tym przynajmniej jeden kompozytora polskiego) z wyjątkiem kompozycji Fryderyka Chopina  

                                                                             czas trwania od 25 do 30 minut

 

UWAGA-  uprzejmie prosimy o wpisanie w karcie zgłoszenia całkowitego czasu trwania prezentacji.

                                                                          

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie należy nadesłać do dnia 1 marca 2018 roku.
Kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej szkoły) oraz zdjęcie (300 dpi) należy przesłać drogą elektroniczną adres:
sekretariat@psmkonin.pl

      Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

6. Obcokrajowcy, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 165 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), wnoszą opłatę za uczestnictwo w wysokości 200,00 PLN, którą należy wpłacić przelewem na konto bankowe Rady Rodziców przy PSM I i II st. w Koninie do dnia 1 marca 2018 roku.

Numer rachunku bankowego: 96 1020 2746 0000 3402 0017 4821 z dopiskiem: wpisowe na Konkurs Pianistyczny

Uwaga: w przypadku rezygnacji z występu wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

7. Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem  pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

 

8. Kolejność występów konkursowych wylosują organizatorzy po zamknięciu listy zgłoszeń.

 

9. Szczegółowy harmonogram Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Szkoły w zakładce Konkurs Pianistyczny po zamknięciu listy zgłoszeń.

 

10. Jury powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.

 

11. W Konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie Jurorów.

 

12. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.

 

13. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 pkt.

 

14. Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu, która uzyska 25 pkt.

 

15. Nauczyciele, których podopieczni zostali laureatami najwyższych miejsc otrzymują nagrody pieniężne.

 

16. Laureaci Konkursu zobowiązani są (nieodpłatnie) wystąpić w Koncercie Laureatów.

 

17. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną emisję fragmentów ich występów konkursowych przez lokalne i ogólnopolskie radio i telewizję (zastrzeżenie to dotyczy również Koncertu Laureatów).

 

18. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres email: sekretariat@psmkonin.pl lub telefonicznie pod nr 63 242 88 24.

 

19. Nagrody pozaregulaminowe:

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego

- Nagroda TiFC koło w Żychlinie- za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina zaproszenie na XV Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych”

- Nagroda za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha

       - Nagroda za najlepsze wykonanie formy klasycznej

 

Karta zgłoszenia