LOGO Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Poleć znajomemu
Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
E-mail znajomego:

Aktualności 

 

 


Życzenia z okazji DNIA DZIECKA
Data dodania: 01.06.2020

Z okazji Dnia Dziecka składamy wszystkim naszym uczniom najlepsze życzenia!czytaj więcej...
REKRUTACJA
Data dodania: 27.05.2020
Terminy badania przydatności i egzaminu wstępnego

czytaj więcej...
Sukces Anieli Walczak
Data dodania: 26.05.2020

 Miło nam poinformować, że Aniela Walczak z klasy fletu pani Natalii Osajdy zajęła III miejsce podczas przesłuchań konkursowych w ramach International Online Competition Fanfares of Lviv Quarantine 2020. Serdecznie gratulujemy!

Link do fragmentu nagrania konkursowego: 

 

https://youtu.be/L7OCS-jfMH0czytaj więcej...
REKRUTACJA
Data dodania: 18.04.2020

 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 

im. I. J. Paderewskiego w Koninie 

ogłasza nabór do klas pierwszych 

 

Szkoły Muzycznej I stopnia 

oraz 

Szkoły Muzycznej II stopnia 

 

 SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

 

O przyjęcie do szkoły muzycznej I st. mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia (roczniki 2014-2004). Kandydaci, którzy nie ukończyli 10 roku życia są kwalifikowani do sześcioletniego cyklu nauczania (dział dziecięcy), natomiast kandydaci starsi – do czteroletniego cyklu nauczania (dział młodzieżowy). W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat rodzice (prawni opiekunowie) do wniosku o przyjęcie do Szkoły mają obowiązek dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. 

W kwestionariuszu przyjęcia do szkoły muzycznej I st. należy podać instrument, na jakim kandydat chciałby podjąć naukę. Można podać również drugi instrument, na wypadek gdyby wyniki osiągnięte przez kandydata nie pozwoliły zakwalifikować go na pierwszy wybrany instrument. Podjęcie nauki na instrumencie innym niż wybrany może również zaproponować Komisja, uwzględniając predyspozycje kandydata.

Uczymy gry na:

·         fortepianie,

·         organach,

·         skrzypcach,

·         altówce,

·         wiolonczeli,

·         kontrabasie,

·         gitarze klasycznej,

·         akordeonie,

·         flecie,

·         klarnecie,

·         saksofonie,

·         fagocie,

·         trąbce,

·         waltorni,

·         tubie,

·         puzonie,

·         perkusji.

 

Wymagane dokumenty:

·        kwestionariusz przyjęcia do PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie,

·      klauzula informacyjna,

Terminy badania przydatności do kształcenia w szkole muzycznej dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w roku szkolnym 2020/2021 zostaną podane w późniejszym czasie.

Pozostałe dokumenty  (zaświadczenie lekarskie) będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.

Dokumenty przyjmujemy w wersji elektronicznej sekretariat@psmkonin.pl 

 

 SZKOŁA MUYZCZNA II STOPNIA

 

O przyjęcie do szkoły muzycznej II st. mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 10 do 23 roku życia (roczniki 2010-1997).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej II st. na specjalność: instrumentalistyka (sześcioletni cykl kształcenia) oraz na specjalność: instrumentalistyka jazzowa (sześcioletni cykl kształcenia) zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego składającego się z części praktycznej.

 

Wymagane dokumenty:

·         kwestionariusz egzaminu wstępnego do szkoły muzycznej II st.,

·      klauzula informacyjna,

Termin egzaminu wstępnego dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej II st. w roku szkolnym 2020/2021 zostanie podany w późniejszym czasie.

 Pozostałe dokumenty  (zaświadczenie lekarskie i kopia świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia) będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.

Dokumenty przyjmujemy w wersji elektronicznej sekretariat@psmkonin.pl 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

www.psmkonin.pl/1.html

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmów:

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/2593482517560024/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/562252798039015/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/237713140828363/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/2621811148139015/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/915438988926507/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/544251649622402/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/3829466737069280/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/602219813979699/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/1548073328682201/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/2516252755355628/

 

 

 

 czytaj więcej...
Życzenia świąteczne
Data dodania: 09.04.2020

 Szanowni Państwo,

Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa będzie obecna w naszym życiu, przepełnia je Wielkanocną radością i nadzieją. 

Przyniesie otuchę i siły do pokonywania trudów codzienności, niech wzbudzi entuzjazm i energię do realizacji kolejnych wyzwań w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Z najlepszymi życzeniami świątecznymi 

dla Państwa i ich najbliższych

Dyrekcja PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninieczytaj więcej...
Krzysztof Penderecki we wspomnieniach
Data dodania: 01.04.2020

 Śladami profesora Krzysztofa Pendereckiego

 

Krzysztof Penderecki jest najwybitniejszym polskim kompozytorem współczesnym. Należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów a jego wkład w rozwój kultury światowej jest niepodważalny.
 
 
 
 
Moje najwcześniejsze wspomnienia – ucznia szkoły muzycznej - związane z muzyką Krzysztofa Pendereckiego dotyczą utworów z lat 60-tych: Pasji według św. Łukasza, Anaklasis, Fluorescencji na orkiestrę, De natura sonoris No. 1 , Trenu - Ofiarom Hiroszimy, Polymorphii. To te utwory muzyki współczesnej robiły wówczas na mnie ogromne wrażenie.

Te młodzieńcze wspomnienia odżyły, kiedy z młodzieżą konińskiej Szkoły Muzycznej podczas jednego z pierwszych wyjazdów do naszej partnerskiej szkoły w Herne dotarliśmy do Münster. Naszym celem było zwiedzanie Katedry św. Pawła w Münster, miejsca, gdzie w 1966 roku została po raz pierwszy wykonana Pasja według św. Łukasza. Pasja pisana była na 700 lecie konsekracji Katedry w Münster z myślą o wykonaniu jej w tym właśnie wnętrzu. Widok Katedry, nastrój i wyobrażenie potężnego aparatu wykonawczego i monumentalnej muzyki  zostawiło w nas niezapomniane wspomnienia. 
Kilka lat później dotarliśmy jeszcze do Essen na Folkwang University of the Arts. W latach 1966 – 68, kiedy pracował tu  profesor Krzysztof Penderecki, nosił nazwę Folkwang-Hochschule Für Musik w Essen.
Po raz pierwszy zetknąłem się osobiście z profesorem Krzysztofem Pendereckim w Baranowie Sandomierskim na konferencji dla młodych polskich muzykologów w 1986 roku. Przedstawiał wówczas swoje nowe dzieło Requiem Polskie. Wielki kompozytor znany mi do tej pory tylko przez pryzmat swojej muzyki, okazał się człowiekiem niezwykle skromnym, który o swoim dziele potrafił mówić ciekawie w różnych aspektach, odsłaniając tajniki warsztatu kompozytorskiego, wskazując na inspiracje pozamuzyczne. Wrażenie, że jest człowiekiem „normalnym”, a jego muzyczna wiedza ogromna, pozostało na zawsze.
Późniejsze lata to obserwacja zmiany jego języka muzycznego - z kompozytora awangardowego stał się neoromantykiem. Ważniejsze jest przesłanie niż język, który dobiera się, aby treść uwypuklić.  Obserwowałem jego wielkie dzieła symfoniczne, a przede wszystkim opery. Szczególnie utkwiła mi poznańska premiera Czarnej Maski z roku 1987.
Po latach miałem możliwość zobaczyć profesora Krzysztofa Pendereckiego osobiście po raz kolejny i to trzykrotnie rok po roku w jego ukochanym miejscu w Lusławicach. Tu ujawniła się wielkość  i rozmach twórczy w pełnej krasie. Miejsce, w którym pracował – dwór lusławicki, potężny park, wspaniale ukształtowany i w większości posadzony ręką mistrza był dla mnie symbolem jego wielkości, wyobraźni, wrażliwości i świata w jakim pragnął żyć i żył. Ostatni element tej układanki lusławickiej to Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Unikalne miejsce na mapie Polski. Pomnik Jego pamięci, które już od lat służy polskiej kulturze, polskiej młodzieży i kreuje takie wydarzenia jak projekt Muzyka Naszych Czasów promujący muzykę najmłodszego pokolenia polskich kompozytorów.
Jego twórczość, ale także Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, każe nam widzieć, że dzieło kompozytora nie jest „skończone” ale, że trwa i przynosić będzie dalej owoce.

Krzysztof Pydyński
 
 
 
 

Krzysztof Penderecki to jeden z najjaśniejszych punktów na muzycznej mapie świata. Wybitny kompozytor, dyrygent, artysta. Miarą jego talentu może być wszechstronność twórczości, która pozostanie świadectwem niespotykanej kreatywności i pracowitości. 
Komponował symfonie, koncerty, opery, muzykę religijną i kameralną – to wszystko w wielobarwnej palecie dźwięków.
Czesław Miłosz pisał:
"Niektórzy mówią, że nas oko łudzi
I że nic nie ma, tylko się wydaje,
Ale ci właśnie nie mają nadziei.
Myślą, że kiedy człowiek się odwróci,
Cały świat za nim zaraz być przestaje,
Jakby porwały go ręce złodziei."

Panie Profesorze, kiedy Pan się odwrócił, świat się zatrzymał, ale Pana muzyka wprawiła go w ruch od nowa. 

Cześć Jego pamięci. 

Katarzyna Broj
 
 
 
 
 

Krzysztof Penderecki

 

Nie miałem sposobności poznania Krzysztofa Pendereckiego. Wiele lat temu Andrzej Majewski zorganizował w Miejskim Domu Kultury w Koninie koncert orkiestry Sinfonia Varsovia, którą dyrygował właśnie Krzysztof Penderecki. Wtedy i tylko wtedy widziałem Mistrza na żywo. To było rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie w całej historii Konina i szczególne doznanie. 

 

Odkąd sięgam pamięcią Krzysztof Penderecki zawsze nazywany był jednym 

z największych kompozytorów na świecie.

 

Z wielką satysfakcją wspominam czasy kiedy ze szczerym, wnikliwym zapałem, z płyt analogowych (naprawdę odległe czasy …) słuchałem Trenu – Ofiarom Hiroszimy, Wymiarów czasu i ciszy, Pasji wg Św. Łukasza, Kosmogonii Jutrzni,  Koncertu skrzypcowego, II Symfonii … Już te kompozycje gwarantowałyby trwałe zaistnienie w historii muzyki swemu twórcy, a przecież potem (po roku 1981) powstały jeszcze Polskie Requiem, Czarna maska, Król Ubu, Siedem bram Jerozolimy, kolejne koncerty instrumentalne, kolejne symfonie …

 

Krzysztof Penderecki umarł w wieku 86 lat, ale jego twórczość czyni Go nieśmiertelnym!!!

 

Jan Szkalski

 


Na początku marca tego roku śpiewając w Polskim Narodowym Chórze Młodzieżowym miałem zaszczyt i przyjemność przygotowywać się do wykonania monumentalnej symfonii Krzysztofa Pendereckiego Siedem Bram Jerozolimy. Wykonanie miało odbyć się 13 marca w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Połączone chóry: Chór NFM, Poznań Chamber Choir i Polski Narodowy Chór Młodzieżowy z orkiestrą NFM pod dyrekcją samego Mistrza miały wyśpiewać podniosłe "Magnus Dominus!"
Możliwość żywego zetknięcia się z muzyką Maestra Pendereckiego to naprawdę niezwykłe przeżycie, to jest muzyka, która zmusza do refleksji. Muzyka trudna, jednocześnie niezwykle piękna.

Dominik Zimny
 
 
 


czytaj więcej...
Odszedł Krzysztof Penderecki
Data dodania: 29.03.2020

 Z wielkim smutkiem informujemy, że nie żyje Krzysztof Penderecki. Był jednym z największych współczesnych kompozytorów i dyrygentów. czytaj więcej...
Zawieszone zajęcia
Data dodania: 11.03.2020
Zawieszone zajęcia

czytaj więcej...
VI Makroregionalne Prezentacje i Warsztaty Improwizacji Jazzowej
Data dodania: 06.03.2020
VI Makroregionalne Prezentacje i Warsztaty Improwizacji Jazzowej

czytaj więcej...
XXI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Konin 2020
Data dodania: 06.03.2020
XXI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Konin 2020

czytaj więcej...
Sukces Antoniny Waliszewskiej
Data dodania: 04.03.2020

 Miło nam poinformować, że Antonina Waliszewska z klasy fortepianu pana Andrzeja Wójcińskiego zdobyła wyróżnienie I stopnia na I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Młodych Talentów im. Adama Harasiewicza w Rzeszowie. Serdecznie gratulujemy!czytaj więcej...
Muzyka nas łączy
Data dodania: 29.02.2020

 Protokół 

z XVIII Szkolnego Konkursu Muzykowanie Zespołowego „Muzyka nas łączy”

Konin 28 lutego 2020 roku

Jury w składzie:

Ewa Majewska – przewodnicząca

Michał Ziobrowski

Paweł Zielak

Szymon Wieczorkiewicz

Po wysłuchaniu 5 zespołów ze Szkoły Muzycznej I stopnia i 9 zespołów ze Szkoły Muzycznej II stopnia przyznało:

W kategorii szkoły muzycznej I stopnia przyznało:

I Nagrodę

Orkiestrze Smyczkowej (przygotowanie Jakub Unolt) 

II Nagrodę 

Zespół Rytmiki (przygotowanie Julita Rybczyńska)

III Nagrodę 

Kwartet dęty blaszany (przygotowanie Jacek Rybczyński)

Równorzędne wyróżnienia 

Duet saksofonowy (przygotowanie Rafał Stegenta)

Duet akordeonowy (przygotowanie Przemysław Stadnik)

W kategorii szkoły muzycznej II stopnia przyznano:

I Nagrodę ex equo

Duet fortepianowy (przygotowanie Danuta Gościńska)

 Zespół kameralny (przygotowanie Szymon Wieczorkiewicz)

II Nagrodę ex equo

Duet klarnetowo organowy (przygotowanie Hanna Buczkowska-Bartczak)

I Comobo Jazzowe (przygotowanie Szymon Wieczorkiewicz)

III Nagrodę ex equo 

Kwintet smyczkowy (przygotowanie Andrzej Wójciński)

Trio skrzypcowe (przygotowanie Edyta Thiel)

Równorzędne wyróżnienia 

Combo jazzowe (przygotowanie Michał Baranowski)

Trio fortepianowe (przygotowanie Jacek Fabiniak)

Kwartet dęty blaszany (przygotowanie Jacek Rybczyński)

 

 czytaj więcej...
1
2
3
4
5
6
7
8
9