LOGO Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Poleć znajomemu
Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
E-mail znajomego:
Tu jesteś: Strona główna O szkole Aktualności XX Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Konin 2018

XX Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Konin 2018Data dodania:24.10.2017
XX Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Konin 2018

 

 

 

XX Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny

pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Konin 2018

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Konkurs odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2018  roku w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie, ul. 3 Maja 50.

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych i obejmuje następujący repertuar:

 

Grupa I- uczniowie klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz III i IV cyklu czteroletniego szkół muzycznych I stopnia

 • Inwencja dwu- lub trzygłosowa, lub Preludium i Fuga z  Das Wohltemperierte Klavier J. S. Bacha
 • Forma klasyczna: allegro sonatowe, rondo lub wariacje
 • Etiuda lub utwór wirtuozowski
 • Utwór kompozytora polskiego

                                                             czas trwania do 15 minut   

                                                    

Grupa II- uczniowie klas I- III szkół muzycznych II stopnia

 • Preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier J. S. Bacha
 • Forma klasyczna: allegro sonatowe, rondo lub wariacje
 • Etiuda lub utwór wirtuozowski
 • Utwór kompozytora polskiego

                                                                  czas trwania do 18 minut

 

Grupa III- uczniowie klas IV- VI szkół muzycznych II stopnia

 • Allegro sonatowe z dowolnie wybranej sonaty klasycznej lub romantycznej, ewentualnie rondo lub wariacje (z wykluczeniem kompozycji F. Chopina)
 • Utwór F. Chopina wybrany spośród następujących: scherza, ballady, ronda, Fantazja f-moll op. 49, Barkarola Fis-dur op. 60, Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur 
  op. 22, Polonez fis-moll op. 44, Polonez As-dur op. 53,  Polonez Fantazja As-dur 
  op. 61, Polonez es-moll op. 26, Impromptu Fis-dur op. 36, Bolero op. 19, Wariacje 
  B-dur op. 12, Allegro de concert A-dur op. 46
 • Dowolnie wybrany utwór lub utwory (w tym przynajmniej jeden kompozytora polskiego) z wyjątkiem kompozycji Fryderyka Chopina  

                                                                             czas trwania od 25 do 30 minut

 

UWAGA-  uprzejmie prosimy o wpisanie w karcie zgłoszenia całkowitego czasu trwania prezentacji.

                                                                          

4. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej grupy wiekowej.

 

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie należy nadesłać do dnia 3 marca 2018 roku.
Szczegółowe warunki uczestnictwa zostaną podane w późniejszym terminie.

 

6. Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem  pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

 

7. Kolejność występów konkursowych wylosują organizatorzy po zamknięciu listy
zgłoszeń.

 

8. Szczegółowy harmonogram Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Szkoły w zakładce Konkurs Pianistyczny po zamknięciu listy zgłoszeń.

 

9. Jury powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.

 

10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie Jurorów.

 

11. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.

 

12. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 pkt.

 

13. Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu, która uzyska 25 pkt.

 

14. Nauczyciele, których podopieczni zostali laureatami najwyższych miejsc otrzymują nagrody pieniężne.

 

15. Laureaci Konkursu zobowiązani są (nieodpłatnie) wystąpić w Koncercie Laureatów.

 

16. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną emisję fragmentów ich występów konkursowych przez lokalne i ogólnopolskie radio i telewizję (zastrzeżenie to dotyczy również Koncertu Laureatów).

 

17. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres email: sekretariat@psmkonin.pl lub telefonicznie pod nr 63 242 88 24.

 

18. Nagrody pozaregulaminowe:

- Nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego

- Nagroda TiFC koło w Żychlinie- za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina- zaproszenie na Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych”

- Nagroda za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha

- Nagroda za najlepsze wykonanie formy klasycznej