LOGO Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Poleć znajomemu
Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
E-mail znajomego:
Tu jesteś: Strona główna O szkole Aktualności REKRUTACJA

REKRUTACJAData dodania:18.04.2020
REKRUTACJA

 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 

im. I. J. Paderewskiego w Koninie 

ogłasza nabór do klas pierwszych 

 

Szkoły Muzycznej I stopnia 

oraz 

Szkoły Muzycznej II stopnia 

 

 SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

 

O przyjęcie do szkoły muzycznej I st. mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia (roczniki 2014-2004). Kandydaci, którzy nie ukończyli 10 roku życia są kwalifikowani do sześcioletniego cyklu nauczania (dział dziecięcy), natomiast kandydaci starsi – do czteroletniego cyklu nauczania (dział młodzieżowy). W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat rodzice (prawni opiekunowie) do wniosku o przyjęcie do Szkoły mają obowiązek dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. 

W kwestionariuszu przyjęcia do szkoły muzycznej I st. należy podać instrument, na jakim kandydat chciałby podjąć naukę. Można podać również drugi instrument, na wypadek gdyby wyniki osiągnięte przez kandydata nie pozwoliły zakwalifikować go na pierwszy wybrany instrument. Podjęcie nauki na instrumencie innym niż wybrany może również zaproponować Komisja, uwzględniając predyspozycje kandydata.

Uczymy gry na:

·         fortepianie,

·         organach,

·         skrzypcach,

·         altówce,

·         wiolonczeli,

·         kontrabasie,

·         gitarze klasycznej,

·         akordeonie,

·         flecie,

·         klarnecie,

·         saksofonie,

·         fagocie,

·         trąbce,

·         waltorni,

·         tubie,

·         puzonie,

·         perkusji.

 

Wymagane dokumenty:

·        kwestionariusz przyjęcia do PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie,

·      klauzula informacyjna,

Terminy badania przydatności do kształcenia w szkole muzycznej dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w roku szkolnym 2020/2021 zostaną podane w późniejszym czasie.

Pozostałe dokumenty  (zaświadczenie lekarskie) będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.

Dokumenty przyjmujemy w wersji elektronicznej sekretariat@psmkonin.pl 

 

 SZKOŁA MUYZCZNA II STOPNIA

 

O przyjęcie do szkoły muzycznej II st. mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 10 do 23 roku życia (roczniki 2010-1997).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej II st. na specjalność: instrumentalistyka (sześcioletni cykl kształcenia) oraz na specjalność: instrumentalistyka jazzowa (sześcioletni cykl kształcenia) zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego składającego się z części praktycznej.

 

Wymagane dokumenty:

·         kwestionariusz egzaminu wstępnego do szkoły muzycznej II st.,

·      klauzula informacyjna,

Termin egzaminu wstępnego dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej II st. w roku szkolnym 2020/2021 zostanie podany w późniejszym czasie.

 Pozostałe dokumenty  (zaświadczenie lekarskie i kopia świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia) będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.

Dokumenty przyjmujemy w wersji elektronicznej sekretariat@psmkonin.pl 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

www.psmkonin.pl/1.html

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmów:

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/2593482517560024/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/562252798039015/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/237713140828363/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/2621811148139015/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/915438988926507/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/544251649622402/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/3829466737069280/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/602219813979699/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/1548073328682201/

https://www.facebook.com/psmkonin/videos/2516252755355628/