LOGO Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Poleć znajomemu
Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
E-mail znajomego:

Ogłoszenie o wynikach konkursu 

Konin: Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie
Numer ogłoszenia: 472544 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260052 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego, ul. 3 Maja 50, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 242 88 24, faks 0-63 242 88 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła.
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie. Nowa baza Szkoły Muzycznej będzie uzupełnieniem aktualnie istniejącego budynku przy ulicy 3 Maja 50. Przejmie funkcje, które z racji szczupłości miejsca są realizowane w obecnych warunkach. Szacowana powierzchnia budynku to ok. 1800 m kwadratowych. Funkcjonalność pomieszczeń, przede wszystkim akustyka sali koncertowej powinna uwzględniać przeznaczenie budynku na potrzeby szkoły muzycznej. W nowej siedzibie powinna być przede wszystkim sala koncertowa na około 350 miejsc z dużą sceną z możliwością występu orkiestry symfonicznej, garderoby, sanitariaty. Sala tak przygotowana aby można byłoby dokonywać nagrań. W pobliżu powinny znajdować się pomieszczenia magazynowe do przechowywania: instrumentów muzycznych, krzeseł, pulpitów itp. oraz pomieszczenie w którym w przyszłości można byłoby zamontować urządzenia do organów piszczałkowych. W niekrępującym miejscu z niezależnym wyjściem 5 pokojów gościnnych. Przed wejściem na salę powinien znajdować się odpowiednio duży hall pełniący funkcję miejsca gdzie można spędzić czas np. w przerwie koncertu, gdzie mogłyby być prezentowane czasowe wystawy plastyczne itp. W pobliżu powinno być też miejsce na szatnię oraz wydzielone miejsce na szafki dla uczniów. W pobliżu hallu powinna znajdować się także kawiarenka z zapleczem kuchennym umożliwiająca przygotowanie skromnych posiłków (trochę więcej niż przysłowiowa kawa). Sale dydaktyczne. Budynek powinien zawierać przede wszystkim sale do przedmiotów teoretycznych - 5, w których spokojnie pomieściłoby się 20 uczniów. Sala rytmiki z dwoma szatniami oraz łazienkami, 4 klasy pianistyczne w których zmieściły by się 2 fortepiany, 2 klasy z 1 fortepianem, 4 sale perkusyjne (jedna większa i trzy mniejsze) tak wytłumione i usytuowane w szkole aby nie zakłócały przebiegu innych zajęć. Sala wielofunkcyjna (z multimediami) na około 50 osób. Część administracyjna. W tej części powinny znajdować się: gabinet dyrektora (podobnie jak obecnie przestronny z możliwością odbywania małych narad kilkuosobowego gremium) połączony z sekretariatem, gabinet wicedyrektora, pokój księgowości, pomieszczenie archiwum. Pomieszczenia dla woźnych: portiernia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze z możliwością przechowywania środków czystości. Część z salą koncertową powinna mieć niezależne wejście tak aby część dydaktyczna w przypadku koncertów w dni wolne od zajęć nie była dostępna dla osób przychodzących na koncerty. Na zewnątrz budynku powinno znajdować się miejsce gdzie latem można usiąść w plenerze i wypocząć. Ilość sanitariatów według obowiązujących standardów, zakładając, że maksymalna liczba osób to pojemność sali koncertowej (350). Ciągi komunikacyjne wykorzystujące naturalne oświetlenie oraz wydzielenie miejsc dla osób oczekujących na dzieci.
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.00.00-2, 71.24.80.00-8.
SEKCJA III: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.
SEKCJA IV: WYNIKI KONKURSU
IV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW: 18
IV.2) NAGRODY
·         Miejsce: I.
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej
·         Biuro Architektoniczne LIMBA Anna & Juliusz Husarscy, ul. Żywiczna 10, 30-251 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.2.2) Wartość nagrody
·         Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 2000,00 PLN.
IV.2) NAGRODY
·         Miejsce: II.
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej
·         Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński, ul. Konińska 18, 61-041 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.2.2) Wartość nagrody
·         Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 1500,00 PLN.
IV.2) NAGRODY
·         Miejsce: III.
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej
·         Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska sp. z o.o., sp. komandytowa, ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.2.2) Wartość nagrody
·         Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 1000,00 PLN.