LOGO Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Poleć znajomemu
Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
E-mail znajomego:

Regulamin 

XIX Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
Konin 2016


pod patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

REGULAMIN KONKURSU


1. Konkurs odbędzie się w dniach 07-09 kwietnia 2016 roku w auli
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie, ul. 3 Maja 50.


2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.


3. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych i obejmuje następujący repertuar:

 

Grupa I- uczniowie klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz III i IV cyklu czteroletniego szkół muzycznych I stopnia

 • Inwencja dwu- lub trzygłosowa J. S. Bacha
 • Etiuda lub utwór wirtuozowski
 • Forma klasyczna: allegro sonatowe, rondo lub wariacje
 • Dowolnie wybrany utwór

 

                                                             czas trwania do 15 minut   

                                                    

Grupa II- uczniowie klas I- III szkół muzycznych II stopnia

 • Preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier J. S. Bacha
 • Etiuda lub utwór wirtuozowski
 • Forma klasyczna: allegro sonatowe, rondo lub wariacje
 • Dowolnie wybrany utwór

 

                                                                  czas trwania do 18 minut

 

 

 

Grupa III- uczniowie klas IV- VI szkół muzycznych II stopnia

 • Allegro sonatowe z dowolnie wybranej sonaty klasycznej lub romantycznej, ewentualnie rondo lub wariacje (z wykluczeniem kompozycji F. Chopina)
 • Utwór F. Chopina wybrany spośród następujących: scherza, ballady, ronda, Fantazja f- moll op.49, Barkarola Fis- dur op. 60, Andante Spianato i Wielki Polonez Es- dur op.22, Polonez fis- moll op.44, Polonez As- dur op.53,  Polonez Fantazja As- dur op. 61, Polonez es- moll op.26, Impromptu Fis- dur op. 36, Bolero op.19, Wariacje B- dur op.12, Allegro de concert A- dur op.46
 • Dowolnie wybrany utwór (lub utwory)

                                                                             czas trwania do 30 minut

                                                                          


4. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej grupy wiekowej.


5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie należy nadesłać do dnia 19 lutego 2016 roku.
Kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej szkoły) wraz z kopią dowodu wpłaty oraz zdjęciem należy przesłać drogą elektroniczną lub listownie na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. J. Paderewskiego
ul. 3 Maja 50    62-500 Konin
tel./fax (0 63) 242 88 24,
www.psmkonin.pl 

 

6. Wpisowe w wysokości 100 zł  należy wpłacić przelewem na konto
bankowe Rady Rodziców przy PSM I i II st. w Koninie do dnia 19 lutego 2016 roku.
numer rachunku bankowego: 96 1020 2746 0000 3402 0017 4821
z dopiskiem: wpisowe na Konkurs Pianistyczny

Uwaga: Umieszczenie na liście uczestników konkursu następuje po dokonaniu wpłaty wpisowego. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

7. Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem  pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.


8. Kolejność występów konkursowych wylosują organizatorzy po zamknięciu listy
zgłoszeń.


9. Szczegółowy harmonogram Konkursu zostanie przesłany do poszczególnych szkółpo zamknięciu listy zgłoszeń.


10. Jury powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.


11. W Konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie Jurorów.


12. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.


13. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 pkt.


14. Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu, która uzyska 25 pkt.


15. Laureatami Konkursu są zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie.


16. Nauczyciele, których podopieczni zostali laureatami najwyższych miejsc otrzymują nagrody pieniężne.


17. Laureaci Konkursu zobowiązani są (nieodpłatnie) wystąpić w Koncercie Laureatów.


18. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną emisję fragmentów ich występów konkursowych przez lokalne i ogólnopolskie radio i telewizję (zastrzeżenie to dotyczy również Koncertu Laureatów).

 

19.Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres   email:sekretariat@psmkonin.pl lub telefonicznie pod nr 63 242 88 24. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pytania można kierować także na adres: goscinska.piano@gmail.com 

 

  KARTA ZGŁOSZENIA