LOGO Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Kontakt z nami


telefon kontaktowy:
63 242 88 24
wyślij do nas fax:
63 242 88 24
napisz do nas wiadomość:
sekretariat@psmkonin.pl

Konkurs pianistyczny


XXI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Konin 2020 26-29 marca 2020

czytaj więcej...

Aktualności


Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Poleć znajomemu
Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
E-mail znajomego:

Muzyka i emocje (10.04.17) 10 kwietnia w naszej szkole dr hab. Piotr Podlipniak z Instytutu Muzykologii UAM w Poznaniu wygłosił wykład pt.: „Muzyka i emocje”. Działalność naukowa prelegenta skupia się wokół problematyki związanej z komunikacją muzyczną a szczególnie miejscem, jakie zajmuje komunikacja emocji w ramach hierarchicznej konstrukcji systemu informacyjnego muzyki. Jednym z podstawowych problemów badawczych jest tutaj pytanie o sposób, w jaki treści afektywne, szczególnie te o charakterze interkulturowym, kodowane są za pośrednictwem muzyki. Zagadnienie to związane jest z kluczową dla muzykologii kwestią uniwersaliów muzycznych oraz przyczyn powszechności muzyki w kulturach ludzkich. Badania prowadzone w tym zakresie mają charakter interdyscyplinarny i wykorzystują oprócz podejścia muzykologicznego także osiągnięcia takich dyscyplin naukowych jak m.in. kognitywistyka, psychologia ewolucyjna, antropologia kulturowa czy neuropsychologia.

Po wykładzie Stefania Zielonka studentka II roku studiów II stopnia Instytutu Muzykologii UAM zapoznała zebranych z zagadnieniami dotyczącymi studiów na kierunku muzykologia.